Gulyás Tünde összefoglalója: Babák, portréklink

Ha az embert hosszabb-rövidebb időre távol sodorja az élet a szülőhazájától, akkor óhatatlanul is összehasonlít. Érzékelhetővé válnak számára az egyes országok gazdasági-társadalmi berendezkedései között, a történelem folyamán kialakult különbségek. Persze mindenkinek megvan a maga szűrője, mely szerint meghatározza, hogy a különbségek közül melyeket tart önmaga számára az emberek és a társadalom szempontjából fontosnak és értékesnek, és melyeket nem. Molnár Rozi 10 évet élt Németországban. A különbségek közül számára a legtöbb és legfontosabb kérdéseket a fogyasztói társadalomban élő egyének (elsősorban a nők) életében esetenként kialakuló drámai helyzetek, anomáliák vetették fel és vetik fel a mai napig. Babaportréi sajátosan egyedi, eredeti és olykor-olykor provokatív módon boncolgatják ezeket a nem mindennapi helyzeteket, szembeállítva a fogyasztói társadalom szemléletmódja által szült kényelmet az egyén öngondoskodó és kreatív képességével, annak fontosságával, a drámai helyzetekben hiányának következményeivel, veszélyeivel, mind egyéni, mind pedig társadalmi szinten.

A fontos és lényeglátó témájú képek közül a következő hármat szeretném kiemelni:
  • A Jó ötvenes című kép a gyermekei felnevelésébe feledkezett és így önmaga életéről megfeledkezett ötvenes éveiben járó nő felismerését tükrözi, a „mit kezdjek vagy kezdhetek most már így magammal” riadalmának érzését keltve.
  • A Hódolat lányanyáknak című kép arról a drámai helyzetről beszél, melyben a nő életterének hirtelen és törvényszerű módon bekövetkező beszűkülését, az önmegvalósításig tartó fejlődése útjának megnehezülését, esetleg végleges lezáródását, a helyzettel szembeni saját tehetetlenségét, járásának, lépésének bizonytalanságba sodró hatását érzékelve szinte lebénul.
  • A Tekintettel vagyunk egymásra című kép a „de, mégis hogyan?” kérdésére, a lehetséges (pl.: klisészerű) válaszokra és azok egyénre szabott hatásaira helyezi a hangsúlyt.

A képek az egyéni sorsokat, döntéseket a társadalommal szemben az egyén szempontjából nem kritikai jelleggel közelítik meg, hanem, mint jelenségeket vetik fel és a megoldás kérdéseit feszegetik figyelemfelkeltő és elgondolkodtató módon.

A kiállítás november 30-ig tekinthető meg, melyre sok szeretettel várunk minden kedves látogatót.